Gillemot László publikációi  (1.) —> a letölthetők kiemelve

1

A hegesztés röntgenvizsgálata. Technika (1938:7) 1-4.

2

A drótkötélpályák kifáradása. Bányászati és Kohászati Lapok, 73 (1940:21-23)

21/311-318.        22/325-329.        23/337-342.       

3

A hegesztés röntgenvizsgálata. Doktori értekezés. Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (1941)

4

A hegesztés roncsolásmentes vizsgálata. Rimagil Közlemények (1941)

5

Gillemot L: Méretmeghatározás röntgensugárzással a műszaki anyagvizsgálatban. Anyagvizsgálók közlönye 16 (1938:5)

6

A szálas anyagok szilárdsági vizsgálatának pontossága. Magyar Textiltechnológusok Lapja (1937:9)

7

A csapágyfémek vizsgálata. Technika (1942:6)

8

Öntött csapágyfémek pótlása alumíniumötvözetekkel. Technika (1942:7)

9

Gillemot L, Nagy F: Az öntött ónbronzok helyettesítésére szolgáló alumíniumötvözetek szilárdsági tulajdonságai. Technika (1942:8)

10

Nagypontosságú szakítógép papír– és szövetvizsgálatokhoz. Technika (1942:9)

11

Új rendszerű fárasztógép. Technika (1943:2)

12

Gillemot L, Nagy F: Kísérletek a könnyűfém kokillaöntések szilárdsági vizsgálatának egységesítésére. Technika (1943:5)

13

Új rendszerű szövetszakítógép. Magyar Textiltechnológusok Lapja (1943:3)

14

A tudományos kutatás hazai problémái. Bányászati és Kohászati Lapok, 82 (1949:3) 81-85.

15

Az alumíniumfelhasználás újabb útjai. Alumínium, 1 (1949:12) 265-270.        cikk letöltése

16

A gyártástechnológia új irányai. Különlenyomat (Nehézipari Minisztérium)

17

Kísérletek a magyar bauxitok jobb hasznosítására. Alumínium, 2 (1950:2-3) 25-32.

18

Ultrahangok alkalmazása műszaki célokra. Természet és Technika (1950)

19

Gyorsított fémmegmunkálási módszerek. Szovjet Kultúra (1950:3)

20

Fémek gyorsított megmunkálása. Természet és Technika (1950)

21

A műszaki felsőoktatás problémái. Népszava, 1950. augusztus 13.

22

Tudomány és gyakorlat. Élet és Tudomány (1950:9)

23

Tudomány és újítás. Újítók Lapja, 1950. szeptember 9.

24

Gillemot L, Koncz I: Patentierung von Stahldracht mittels Hochfrequenzerhitzung. Acta Technica, 1 (1950:1) 50-57.

25

A magyar bauxit feldolgozásának új útjai. Alumínium, 3 (1951:2) 31-34.

26

Porkohászat és precíziós öntés. Akadémiaielőadás, 1951. Különlenyomat

27

A gömbszemcsés grafit kristályosodása. Kohászati Lapok (1951:3)

28

Messeinrichtung zur Untersuchung wahrer Spannungen. Acta Technica, 1 (1951:3) 191-197.

29

Új eljárások a hegesztőiparban. Élet és Tudomány,1951. X.

30

Műszaki röntgenvizsgálat. Élet és Tudomány, 1951. X.

31

Iszledovanije szferoidalnovo (globuljarnovo) grafita. Acta Technica, 2 (1951:1) 79-96.

32

A gömbgrafit kristályosodásának elmélete. Akadémiai Osztályközlemények (VI. o.), III. kötet (195) 35-75.

33

Gillemot L: A titán előállításának hazai útjai. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, III. 2-4. (1952) 229-248.

34

A gömbgrafit kristályosodásának elmélete. Kohászati Lapok,Öntöde (1952:2)

35

A műszaki aspiránsképzés problémái. Felsőoktatási Szemle, 1953:3

36

Titánnal ötvözött szerkezeti acélok. MTA Műszaki Osztály Közleményei, 1953. X. kötet 1-2. szám 231-269.

37

Új eljárás a kézi ívhegesztés meggyorsítására. Gép (1953:4)

38

A kétpálcás gyorshegesztés jellemző adatinak számítása. Gép (1953:6)

39

Új eljárás a kézi ívhegesztés meggyorsítására (oroszul). Acta Technica, 7 (1953:3-4) 277-292.

40

Hazai ötvözőkkel gyártott szerkezeti acélok. Magyar Technika, (53:-8) 481-483.

41

Egyetemi vizsgarend. Felsőoktatási Szemle (1954:1)

42

A titán. Magyar Technica, 1954. július, 362-371.

43

Gillemot L: Fémtitán előállítása bauxitból. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei, XIV. 1-3. (1954) 303-341.

44

Az egyetemi ifjúság néhány fontosabb szociális kérdése. Felsőoktatási Szemle (1954:11)

45

A titán. Természet és Technika (1954:12)

46

Design and Operation of Reactors for Titanium Production. Acta Technica, 10 (1955:1-2) 221-245.

47

A mérnökképzés időszerű feladatai

48

Roncsolásmentes anyagvizsgálat a vas– és fémiparban.

49

A gépészmérnökök képzése.

50

Néhány tapasztalat a szovjet felsőoktatásról.

51

Tanévnyitó beszéd a BME-n.

52

A fémtitán feldolgozása. Kohászati Lapok (1955:12) 548-553.

53

Die Verarbeitung von metallischen Titan. Acta Technica, 15 (1956:1-2) 155-167.

54

A titán. Néphadsereg, 1956. III. 3.

55

Stand und Entwicklungsrichtlingen der Titanmetallurgie. Neue Hütte, 2 (1957:2-3) 84-91.

56

A titánipar mai helyzete és fejlődésének irányvonalai. Magyar Kémikusok Lapja, 12 (1957:2) 45-52.

57

Gillemot L, Tömöry Tiborné: Nitrierbare Titanstähle. Periodica Polytechnica, Engineering, 2 (1958:1)

58

Gillemot L, Sinay G: A kontrakciós munka mint anyagjellemző.

59

Gillemot L, Sinay G: Die Brucharbeit als Werkstoffkenngrösse.

60

Gillemot L: Über die Rolle der Werkstoffprüfung bei der zeitgemassen Maschinenbemessung. Periadica Polytechnica, Maschinen- und Bauwesen. 3 (1959:2) 117-122.

61

Gillemot L, Tömöry Tiborné: Nitridálható titánacélok. GÉP, 10 (1958:5-6) 177-184.

62

Gillemot L, Sinay G: A kontrakciós munka mint anyagjellemző. GÉP, 10 (1958:7-9) 237-246.

63

Gillemot L: Erfahrungen mit der neuen Art von Diplomaaebeiten. Periadica Polytechnica, Maschinen- und Bauwesen. 2 (1958:4) 251-273.

64

Gillemot L, Tömöry Tiborné: Einfluss der Oberflachenbehandlungg auf Ermüdung und Sprödbruch. Freiberger Forschungshefte, B50 (1960) 123-135.

65

Gillemot L: A többtengelyű feszültségi állapot hatása a kontrakciós munkára.GTE Kongresszusi Kiadványsorozat, 2 (1960) 204-214. 

66

Gillemot L: Az anyagvizsgálat szerepe a korszerű gépméretezésben.GTE Kongresszusi Kiadványsorozat, 2 (1960) 204-214. 

67

Kísérletek a CO2 védőgázas hegesztőhuzalok továbbfejlesztésére.

68

Gillemot L: Hegesztőpálcák minőségének megítélése a kontrakciós munka alapján. Előadás a Hegesztéstechnológiai Konferencián. Budapest, 1960. december 1-3.

69

Gillemot L: Hegesztett szerkezeti elemek fokozottabb alkalmazása a gépiparban. In: Dénes Miklós (szerk.): Korszerű előregyártási technológiák gazdasági jelentősége a gépiparban konferencia teljes anyaga. Budapest, 1960. január 18-20. , OTH-KGM-GTE

70

Gillemot L: Einfluss der chweissfehlern auf die Sprödbruchneigung der Schweissnachte. Előadás a varsői hegesztési konferencián, 1961. május

71

 

72

 

73

 

74

 

75

Gillemot L, Ronay M: Grundlagen von Stählen in denen die Sprödbruchneigung durch Kaltverformung nur wenig beeinflusst wird. Acta Technica, 35-36 (1961) 185-195.

76

Gillemot L, Nadasan S: Schlag-Zerreissversuch an gekergten Proben. Acta Technica, 35-36 (1961) 197-209.

77

 

78

 

79

 

80

 

81

 

82

 

83

 

84

 

85

 

86

 

87

 

88

 

89

 

90

 

91

 

92

 

93

 

94

 

95

Brittle Fracture of Welded Materials. Commonwealth Welding Conference, London, Session 8-9. C.7.1-6. (1965)

96

 

97

 

98

 

99

 

100

 

101

 

102

 

103

 

104

 

105

 

106

 

107

 

108

 

109

 

110

 

111

 

112

Transformation des métaux á grand vitesse. Journées Scientifiques et Techniques Hongroises, Paris, No. 3 (1968) 1-28.

113

Stefan Nadasan, 1901-1967. Nekrológ. Magyar Tudomány, 13 (1968:5) 30-303.

114

 

115

 

116

 

117

 

118

 

119

 

120

 

121

 

122

 

123

 

124

 

125

 

126

 

127

 

128